PLANETARY OPPORTUNITIES


BAKGRUND:

Vi befinner oss i förflyttningen in i ett nytt ekonomiskt samhällsparadigm baserat på principen att vi är helt beroende av våra naturresurser. Framtidens affärsmöjligheter omringar oss, och genom forskningen kan vi identifiera helt nya affärer.

Välkommen på ett HACKATHON där forskare och entreprenörer möts för att ta tillvara på idéer, perspektiv och den senaste forskningen och omvandla dessa till ett konkret verktyg som kan hjälpa entreprenörer att identifiera nya affärsmöjligheter och marknader innom planetens hållbara gränser.

UTKOMST:

  • Du kommer få ta del av den senaste forskningen som visar oss de nya affärsmöjligheterna
  • Du kommer att få konkreta exempel på framtidens affärer
  • Vi tillsammans kommer att jobba fram en eller flera prototyper på hur vi kan påvisa framtidens affärsmöjligheter och marknader för entreprenörer

Vill du medskapa nya principer och kartlägga var vi bäst kan lägga privata och offentliga resurser för att skapa nya affärer som ger mesta nytta för samhället inom planetens gränser? OSA till oss på nedan länk, senast 18 Maj så skickar vi dig vidare info inom kort.

 

flygfoto_2.jpg

INFORMATION


VÄRDAR

  • Fredrik Wikholm & Michael Lind                   Dedicated Institute
  • Fredrik Moberg                                             Albaeco
  • Tomas Björkman                                           Stiftelsen Ekskäret
  • Ashkan Safaee (processledare)

 

BAKGRUND

Rörelsen kring Careconomy bidrar till en förflyttning av den globala ekonomin. Genom att dela kunskap och stödja bolag, produkter och tjänster som agerar enligt principerna inom Careconomy, Genomslaget bidrar med en positiv effekt på omgivningen, dvs miljö och medborgare. Det är inte en distanserad framtid utan en pågående utveckling, där bolag och offentliga organisationer allierar sina resurser för att skapa mindre negativ påverkan på planeten. Det är inte bara en enorm affärsmöjlighet utan även en rörelse där värderingar styr köp av produkter och tjänster.

Samtidens tekniska framsteg möjliggör stora kliv och idag finns det ett omfattande arbete som ger företag och konsumenter uppdaterade riktlinjer baserad på forskning för att inte skapa eller fortsätta med verksamhet som har långsiktigt negativa effekter på planet och människor.

 

OM

DEDICATED INSTITUE är en svensk innovationshub som verkar för att driva igenom klimatpositiva projekt och forskning. Organisationen samarbetar tvärdisciplinärt med företag, forskningsprogram och universitet. Grundarna Fredrik Wikholm och Michael Lind har ett decennium bakom sig som entreprenörer och arbetar med fokus på innovation och hållbarhet.

EKSKÄRET är en stiftelse som skapar initiativ och arenor med en ambition att stimulera hållbar utveckling på såväl individ- som samhällsnivå. Stiftelsen verkar tillsammans med utvalda kunskapspartners från näringsliv, akademi och ideell sektor

Ön Ekskäret, belägen i Stockholms skärgård, är en plats där mänsklig konstruktion möter naturen, där inne övergår i ute, där väder och vind, himmel och hav möts och syns var man än befinner sig. Ön har en varierande natur och byggnaderna har ritats för att inspirera till möten och diskussioner med andra, men också till egna tankar och funderingar.

DELTAGARNA under detta hackathon är personer med delad syn på behovet av nya sätt att driva affär som är bra för människa och planet. En sammansättning av näringsliv, akademi och ideell sektor.